Invånarmöte om aktuella planprojekt 11.12.2018

Handlingarna (L52 Hiidensalmi) är framlagda 15.11–17.12.2018 på kundservicecentret i stadshuset under ämbetsverkets öppettider

Är du intresserad av aktuella planer eller annars av det som sker inom planläggningen?
Tisdag 11.12.2018 ordnas ett invånarmöte om aktuella planprojekt i huvudbiblioteket i Lojo.
Läs mer: https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/kaavaillat-ja-vaikuttaminen/?fbclid=IwAR2fBrfGe22fc8P_RI2SQnYl_1c_C2RIoDiRzxdZ6v1NKXuickAqZ2fP1S0

Personalen inom planläggningen är anträffbar kl. 17.30-19.00. Invånarmötet är avsett för invånare, aktörer och andra som är intresserade av planläggningen med möjlighet att under lediga former ta del av materialet om de ovan nämnda planerna och diskutera personligen med dem som utarbetat planerna.
Välkommen till ett invånarmöte!

address: Huvudbiblioteket, Karstuvägen 3, 08100 Lojo
tid: 11.12.2018 kl. 17.30 – 19.00

Relaterade nyheter:

Share This