För närvarande är inte situationen sådan att det är motiverat att stänga skolorna eller enheterna inom småbarnspedagogiken i Lojo

koulureppu täynnä koulutarvikkeita

I Finland fattas beslut om stängning av verksamhetsenheter och karantän på basis av lagen om smittsamma sjukdomar. I kommunerna fattas besluten av hälsovårdsmyndigheterna. För närvarande är inte situationen sådan att det är motiverat att stänga skolorna eller enheterna inom småbarnspedagogiken i Lojo.

Kommunen kan stänga en läroanstalt högst i en månad om situationen kräver det. Begränsningar som pågår i mer än en månad kräver att beredskapslagen införs med ett beslut som Finlands regering fattar. Att stänga skolor sätter inte stopp för viruset, eftersom situationen tyvärr av allt döma kommer att fortsätta en längre tid. Om man blir tvungen att stänga skolor, ansvarar skolan för ordnandet av undervisningen under stängningen.

Att stänga lokaler är inte det enda sättet att förbereda sig för coronaviruset. Vid behov kan skolarbetet läggas om, till exempel genom att ändra undervisningsställen, omorganisera undervisningsgrupper, med hjälp av distansundervisning eller genom att ändra arbetstider.

Personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken har getts THL:s anvisningar om god hygien för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om man är sjuk stannar man hemma. Dessutom ska de som återvänder från utlandet hålla sig borta från skolarbetet enligt de karenstider som Undervisningsministeriet har fastställt.

Lojo stads pandemiledningsgrupp och stadens ledning övervakar läget kontinuerligt och följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Läroanstalterna informeras omedelbart om eventuella ändringar av beredskapsåtgärderna.

Share This