Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 4.1.2021

Enligt aktuell information kommer coronavaccinationerna i Lojo att inledas under veckan som börjar 11.1.2021.

Under december upptäcktes 32 nya fall av coronavirussmitta i Lojo. Sammanlagt togs 3 702 coronaprov. Majoriteten av fallen under december hänförde sig till smitta inom familj eller närkrets. Under de senaste två veckorna har 15 nya fall av corona konstaterats. Förra veckan (53) rapporterades om två massexponeringar under julveckan: I Lehmijärven koulu och inom hemvården för seniorer.  Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 145 i Lojo.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 36,4/100 000 invånare.  Incidensen i hela landet är 61,5 och i Nyland 96,0. För närvarande är utöver Nyland även Åland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen,  Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten och Egentliga Finland inne i en samhällsspridningsfas

För att ytterligare lugna ner coronaläget förlängde regionförvaltningsverket sitt beslut som verket fattade tidigare i december om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 10 personer till 10.1.2021. Också Lojo stad förlängde restriktionerna och rekommendationerna till 10.1.2021. Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-juht/. Enligt preliminär information kommer regionförvaltningsverket att fortsätta med att begränsa allmänna sammankomster. Lojo stad kommer att fortsätta med restriktionerna och rekommendationerna för sin egen verksamhet under motsvarande tid.  Om de meddelas separat när tidschemat är klart.

Läget är fortfarande utmanande i hela Finland, så det är särskilt viktigt att följa gällande rekommendationer och restriktioner. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Under helgdagarna vid årsskiftet var det färre som sökte sig till coronatest än vid andra tidpunkter. Vi påminner fortfarande om att det är viktigt att söka sig till coronatest om man har symtom på coronavirussmitta. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Man kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården,  under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Coronavaccinationerna inleds i Lojo

I HUS-området har coronavaccinationerna redan inletts bland annat i Helsingfors. Enligt aktuell information kommer coronavaccinationerna i Lojo att inledas under veckan som börjar 11.1.2021 på Centrums hälsostation.  Vid Lojo stads gemensamma vaccinationsställe vaccineras den personal i Karviainen, Lojo stad, Ingå kommun  och Sjundeå kommun samt  hos de privata aktörerna i området som står först i tur att få vaccinet.  Det andra gemensamma vaccinationsstället i Västra Nyland är i Raseborg. Planeringen av vaccinationerna framskrider bra. Först vaccineras vårdpersonalen som undersöker och tar hand om coronapatienter och den personal som ger brådskande vård.  Även personalen inom omsorgstjänsterna vid enheterna för boendeservice och institutionsvård hör till dem som vaccineras först.  Vaccinationen av äldre och personer som är utsatta för en svår coronasjukdom kan enligt nuvarande uppskattningar börja i februari-mars. Vaccinationsordningen – dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras – baseras på nationella riktlinjer och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020.

Lojo stad kommer att informera om vaccinationsschemat och tidsbokningen till vaccinationer när informationen om tillgängligheten av vaccinet bekräftas.

Varför vaccinerar man?

Coronavirusvaccinet erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt dess allvarliga former. Med coronavaccinationerna strävar man i Finland i första hand efter att förhindra sjukdomsbördan som coronaviruset orsakar, dvs. allvarliga sjukdomsfall, dödsfall i förtid och förlorade levnadsår samt att bevara hälso- och sjukvårdens bärkraft.  I takt med att forskningsdata samlas in får man information om hur vaccinationen förebygger smittspridningen bland befolkningen. Finland är berett att erbjuda vaccinet till alla invånare.

Mer information coronavaccinationerna finns på:

Institutet för hälsa och  välfärd. Vacciner och coronaviruset

Fimea: Coronavirus (COVID-19)

Social- och hälsovårdsministeriet: Coronaviruset och vaccinutvecklingen

Relaterade nyheter:

Share This