Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 15.2.2021

THL rekommenderar att sportlovsfirarna vistas utomhus i den egna närmaste kretsen och undviker folkmassor.

Sedan början av januari har 69 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Hittills har totalt 4994 coronaprover tagits. I januari togs prover i genomsnitt 101/dag, i februari har antalet ökat till i genomsnitt 132 /dag. Förra veckan konstaterades 11 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är  67,4/100 000. Incidensen i hela landet är 90,5/100 000 och i Nyland 181,9/100 000. Under den senaste veckan har coronasituationen försämrats igen i hela landet. Detta innebär att de gällande restriktiva åtgärderna och rekommendationerna inte kan lindras i detta skede.

Fira sportlov ansvarsfullt 

THL rekommenderar att sportlovsfirarna vistas utomhus i den egna närmaste kretsen och undviker folkmassor. Skidspår, skogar och pulkbackar är de säkraste platserna att njuta av det kommande sportlovet. Risken för coronavirusinfektion är liten när man rör sig utomhus.

För närvarande finns det risk för smitta överallt i Finland, även om det finns skillnader mellan olika områden i fråga om förekomsten av sjukdomen. Epidemisituationen lever hela tiden och resande ökar risken för att viruset sprids ytterligare.

För att ytterligare lugna ner coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets  beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 10 personer till och med  28.2.2021 . Också Lojo stads restriktioner och rekommendationer är under motsvarande tid i kraft till och med 28.2.2021 . Behovet av restriktionerna och rekommendationerna bedöms varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella  coronasituationen. Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/ .

Om vaccinationsordningen i Lojo och i övrigt i  västra Nyland

Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona.  Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

Två olika vacciner, Moderna och AstraZeneca, levereras för närvarande till Lojo och resten av västra Nyland för dem som står i tur att vaccineras. För boostervaccinationer får vi också in PfizerBiontechs vacciner. Mängden vaccin som finns tillgänglig i området är tyvärr liten, men i samma förhållande till folkmängden som i hela Nyland. Vi är redo att öka vaccinationskapaciteten i takt med att antalet vacciner ökar i framtiden. Modernas vaccin är godkänt för användning för vuxna i alla åldrar, AstraZeneca endast för personer under 70 år. På grund av detta ges Modernas vaccin till personer över 70 år och AstraZenecas vaccin för personer som är under 70 år. Begränsningen av AstraZeneca beror på att det ännu inte finns tillräckligt med belägg för dess effektivitet hos äldre.

I Lojo har man redan enligt de anvisningar THL gett  om ordningen vaccinerat de boende inom boendeservicen med heldygnsomsorg för seniorer samt inlett vaccinationerna av personer över 80 år som bor hemma och omfattas av den regelbundna hemvården samt från de äldsta åldersgrupperna nedåt. Cirka en tredjedel av invånarna över 80 år i Lojo har nu vaccinerats. För närvarande är THL:s  anvisningar för kommunerna om vaccinationsordningen i fråga om personer över 70 år som bor hemma endast baserade på åldern, inte på  kroniska sjukdomar.  Majoriteten av människor över 70 år har dock någon form av kronisk sjukdom  som påverkar risken. Anvisningarna kan ändras om Finland får nya vacciner eller  ny information om risker kommer in.

AstraZenecas vaccin används för personer under 70 år. Vaccinet kan inte användas för att vaccinera äldre. Det är bra att personer under 70 år som på grund av sin sjukdom  hör till en riskgrupp kan vaccineras samtidigt med de äldre. Eftersom det är fråga om ett annat vaccin bromsar inte vaccinationen av den här gruppen vaccinationen av äldre. Dessa vaccinationer börjar i Lojo den här veckan. AstraZeneca används för att vaccinera först  de personer som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronasjukdom, såsom cancer, svår njursjukdom och  läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes. Denna grupp vaccineras från äldsta till yngsta. När denna grupp, cirka 2 300 Lojobor, har vaccinerats, börjar man vaccinera Lojobor  som har en sjukdom som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom, t.ex.  astma som kräver kontinuerlig medicinering, hjärtsvikt eller sömnapné med CPAP-behandling.  Detaljerade anvisningar för THL:s vaccinationsordning med motivering finns här. 

Totalt har fler än 2 000 Lojobor fått sin första vaccination och nästan 700 har också fått en boostervaccination. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på  https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/

Det är fortfarande viktigt att testa sig med låg tröskel

Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården,  under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Relaterade nyheter:

Share This