Corona: Nya rådgivningskanaler för lojoborna

koronavirus info

OBS! Förutom de rikstäckande rådgivningslinjerna får Lojoborna råd i frågor om corona via Lojo stads rådgivningskanaler.

  • Du kan ringa och fråga råd på telefonnumren 044 369 2901 och 044 369 2902 varje dag kl. 7-21. (Man ringa dessa nummer också i andra aktuella hälsofrågor om de andra hälsovårdskanalerna är överbelastade).
  • I hälsofrågor kan du också ta kontakt via Lojo hälsovårdscentrals e-tjänster på adressen https://pro.klinik.fi/contact/lohja.
  • Allmän rådgivning när det gäller beredskap för corona kan du få genom att skicka e-post till koronaneuvonta@lohja.fi. Observera att vi inte hanterar personliga hälsouppgifter via e-post. Via denna adress besvaras frågorna av hälsovårdspersonalen eller eventuella beslut fattas av pandemiledningsgruppen eller stadens ledningsgrupp.

Hörselskadade personer kan i frågor som gäller corona ta kontakt per telefon via en tolk. För mer information om tolktjänster, se Kela webbplats: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolktjänstens distansservice är öppen mån–fre kl. 8–16.

Relaterade nyheter:

Share This