Avfallsavgifterna stiger i östra och västra Nyland från och med den 1.3.2023

Avfallshanteringens grundavgift är en månadsavgift för hushållen som uppbärs bostadsvis. Grundavgiften för stadigvarande bostäder stiger från 2,33 euro till 2,91 euro i månaden och grundavgiften för fritidsbostäder stiger från 1,17 euro till 1,46 euro i månaden. På Rosk’n Rolls avfallsstationer höjs även mottagningspriserna för avgiftsbelagt avfall. Till exempel stiger mottagningsavgiften för 1 m³ blandavfall från 10 till 12 euro.

Alla nya priser finns redan nu i avfallstaxatabellen på avfallsnämndens webbplats ujlk.fi/sv/bestammelser samt i fortsättningen även på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi/sv > Priser. Kunderna informeras per brev om prisändringarna i fastighetens avfallshanteringstjänster.

Nylands avfallsnämnd fattade beslut om avfallstaxan vid sitt möte den 8.2. De höjda priserna träder i kraft per den 1.3.2023 i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Mer information:
https://www.ujlk.fi/sv/hem/
http://rosknroll.fi/sv

Relaterade nyheter:

Share This