Webbokning för influensavaccinationer öppnas måndag 19.10.2020

Webbokningen gäller för alla hälsostationer i Lojo

En elektronisk tidsbokning för influensavaccinationer på en hälsostation öppnas måndag 19.10.2020.

Du kan boka tid på webben på adressen:  https://sote.easiointi.fi/fi/web/lohja-te/

Om tidsbokningen inte fungerar, fyll i blanketten ”sähköisen asioinnin palvelusopimus och henkilötiedot”.

Relaterade nyheter:

Share This