Vi är beredda på fall av coronavirus och har rutiner på plats – grundläggande hygien viktig

Lojo stad/Meddelande från den öppna sjukvården

Läget för coronavirusepidemin har förändrats under de senaste dagarna och risken för smitta är förhöjd förutom i Fastlandskina, också i Iran, Sydkorea samt i de italienska regionerna Vento, Lombardiet, Piemonte och Emilia-Romagna

Om du har vistats i epidemiområdet och du får symtom som tyder på en akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta och andnöd, inom 14 dygn från den dag du lämnade epidemiområdet, gör så här:

Kontakta alltid först din hälsostation per telefon eller utanför tjänstetid Jourhjälpen på telefonnummer 116 117. Du får anvisningar om hur du söker vård.
Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
Kom ihåg att tvätta händerna!

Om du inte har symtom behöver du inte kontakta hälsovården.
Om du tänker åka utomlands, kontrollera aktuella resemeddelanden på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Tanja Nummila
överläkaren för den öppna sjukvården
Lojo stad

Relaterade nyheter:

Share This