Verksamhetsmodellen Voimaperheet som stöd för familjer

Västra Nylands välfärdsområde inleder tidig screening av barns beteendemässiga symtom samt föräldrahandledning.

Västra Nylands välfärdsområde inleder tidig screening av barns beteendemässiga symtom samt föräldrahandledning. Verksamhetsmodellen Voimaperheet införs i rådgivningsbyråerna från början av 2023. Programmet finns tillgängligt på finska och svenska.

Verksamhetsmodellen Voimaperheet är en form av stöd som utvecklats för att förebygga och behandla beteendeproblem hos barn. Den innefattar en bedömning av familjens behov av psykosocialt stöd för alla familjer som en del av rådgivningsbyråns fyraårskontroll samt föräldrahandledning på nätet och per telefon för familjer som rapporterar att deras barn har beteendeproblem och känner att det är belastande.

Videon Var närvarande för ditt barn
Webbplatsen för studien Var närvarande för ditt barn
Webbplatsen för studien Lägg märke till det goda i ditt barn

Mer information:
https://sites.utu.fi/voimaperheet/sv/

 

Share This