Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 7.3.2022

Sammanträdet är öppet och kan följas i direkt webbsändning eller som inspelning.

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 7.3.2022

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde hålls måndag 7.3.2022 från kl. 17.30 i Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.

Vid det första sammanträdet väljs välfärdsområdesfullmäktiges presidium, välfärdsområdesstyrelsen och nämnderna, beslutas om förvaltningsstadgan och behandlas bland annat personalöverföring från de överlåtande organisationerna till välfärdsområdet samt inrättande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör.

Sammanträdet är öppet och kan följas i direkt webbsändning eller som inspelning på:  Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal

Sammanträdesmaterial:

Relaterade nyheter:

Share This