Västra Nylands tingsrätt informerar; Västra Nylands tingsrätt flyttar i juli 2022

Västra Nylands tingsrätt flyttar till det nya tingshuset i Esbo under de två första veckorna i juli. Tingsrättens kansli har öppet på den gamla adressen fram till slutet av kontorstid kl. 16:15 på fredagen 8.7.2022. På måndagen 11.7.2022 öppnar kansliet i det nya huset kl. 8:00.

Det nya tingshuset har adress Marvägen 4, 02150 Esbo. Marvägen finns i Otnäs.

Domstolens sammanträden hålls i fortsättningen i det nya tingshuset och på Raseborgs sammanträdesplats, som tingsrätten kommer att ha kvar. Verksamhetsstället och rättssalarna i Lojo samt sammanträdesplatsen i Kyrkslätt läggs ned och blir tomma. Delgivningsjouren fortsätter i Lojo och Raseborg.

Tingsrätten har en sammanträdespaus i juli-augusti. Nödvändiga och brådskande sammanträden ordnas i juli antingen i de gamla lokalerna eller i rättssalarna i Raseborg, i augusti eventuellt redan i de nya lokalerna. Närmare information om sommarens sammanträden kommer senare.

Förutom sammanträdespausen fungerar tingsrätten normalt.

Ärenden som behandlas på sammanträdesplatsen i Raseborg från 1.7.2022:
• På sammanträdesplatsen i Raseborg behandlas i första hand brottmål med gärningsplats i Hangö, Raseborg och Ingå.
• På sammanträdesplatsen i Raseborg behandlas tingsrättens militära brottmål oavsett gärningsplats.
• På sammanträdesplatsen i Raseborg behandlas i första hand besöksförbudsärenden där sökandens hemkommun är Hangö, Raseborg eller Ingå.
• Ärenden som handlar om vårdnad om barn och umgängesrätt behandlas på sammanträdesplatsen i Raseborg, om barnets hemkommun är Hangö, Raseborg, Ingå eller Lojo.
• Ärenden som handlar om intressebevakning eller handlingsbehörighet behandlas på sammanträdesplatsen i Raseborg, om den vars intresse måste bevakas har Hangö, Raseborg, Ingå eller Lojo som hemkommun.
• Insolvensärenden behandlas i första hand på sammanträdesplatsen i Raseborg, om gäldenärens hemkommun är Hangö, Raseborg, Ingå eller Lojo.
• Tvistemål behandlas på sammanträdesplatsen i Raseborg, om svarandens hemkommun är Hangö, Raseborg, Ingå eller Lojo.
• Arvsrättsliga tvistemål behandlas på sammanträdesplatsen i Raseborg, om den avlidnes hemkommun är Hangö, Raseborg, Ingå eller Lojo.
• Fall där stämningen sker vid äventyr av avgörande med gärningsplats i Hangö, Raseborg eller Ingå kan behandlas i Esbo.
Övriga ärenden behandlas i Esbo.

Till det nya tingshuset går det bra kommunikationer. Det är ca 500 m till Aalto-universitetets metrostation. Snabbspårvägen (från 2024) har en hållplats framför tingshuset. I anslutning till tingshuset finns några parkeringsplatser för kunder.

Kontaktuppgifter till Västra Nylands tingsrätt från 8.7.2022:

Postadress Marvägen 4, 02150 Esbo
E-postadresslansi-uusimaa.ko@oikeus.fi
Puhelinvaihde 029 56 44000 – betjäning på svenska 029 56 50421
Fax029 56 45157
E-tjänstwww.oikeus.fi/karajaoikeudet/lansi-uudenmaankarajaoikeus
Besöksadresser Västra Nylands tingsrätts kansli och
sammanträdesplatsen i Esbo: Marvägen 4, 02150 Esbo
(öppet vardagar 8–16:15)
Sammanträdesplatsen i RaseborgFormansallén 4, Raseborg

Västra Nylands tingsrätt informerar

Relaterade nyheter:

Share This