Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms senaste nyheter 5/2021

Vi skapar gemensam social- och hälsovård för västra Nyland. Vårt nyhetsbrev riktar sig till invånarna, våra intressentgrupper och alla intresserade.
Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms senaste nyheter 5/2021:

Vad önskar du av familjecentret? Enkäten är öppen till 24.6.2021: https://digitalist.leanlab.co/cgi/view?eid43d59f08224bf0f1&a=14500
Till familjecentrets tjänster hör bland annat mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning, hemservice, familjearbete och terapitjänster för barn. Vi vill erbjuda smidiga och lättillgängliga tjänster som stöder barnfamiljernas vardag.

Ungdomar kan nu själva påverka mentalvården för unga. Det finns ännu plats i gruppen för 15–22-åringar som vill vara med och utveckla mentalvård för unga. Läs mer:  https://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Vastra_Nylands_social_och_halsovardsprogram/Ungdomar_kan_nu_sjalva_paverka_mentalvar(193114)
Om du är ung i åldern 15–22 år och vill delta, anmäl dig till Petri Luomaa, så får du anvisningar skickade till dig: petri.luomaa@esbo.fi. Du kan också tipsa en bekant som kan vara intresserad av att delta.

– Diskussion och närstående som bildar ett stödteam hjälper unga med lindriga depressionssymtom. Kuratorer, hälsovårdare och skolpsykologer utbildas för att använda en metod där en ung person får hjälp vid lindriga depressionssymtom genom att diskutera med en vuxen i sin skola. Med den unga personen behandlas humörsymptom och problem och utmaningar med mänskliga relationer, och kring den unga personen byggs ett stödteam med personer som är viktiga för hen. Det är fråga om en evidensbaserat verkningsfull behandlingsmetod som har testats framgångsrikt till exempel i Esbo. Metodens officiella namn är IPC, det vill säga interpersonell handledning. Utbildade handledare finns redan i Lojo, Esbo, Kyrkslätt, Hangö, Raseborg, Sjundeå och Högfors.

👉 Nyhetsbrev 5/2021:
https://nyhetsbrev.lu-palvelut.fi/a/s/51974225-f72a56622239fefef7ed4bca01939222/917604  

Relaterade nyheter:

Share This