Välkommen på Lojo700-fest på Åsvalla söndagen den första oktober kl 14

Välkommen att den svenska Lojo700-festen på Åsvalla söndagen den första oktober kl 14–16.

Program: Lojo stads hälsning, Jättarna i Lojo, musikuppträdanden, kaffeservering, lotteri, mete, ansiktsmålning, mm. Fritt inträde.

Arrangörer SFP i Lojo, Svenska föreningen i Lojo, Lojosamfundet, Lojo Kalkverks Svenska Marthaförening, Pohjola-Norden i Lojo, Lojo Svenska Seniorer, Solbrinkens Hem och Skola, Hem och Skola vid Virkby Skola, Hem och Skola vid Källhagens skola och Virkby gymnasium.

Relaterade nyheter:

Share This