Vaccinationerna utvidgas ytterligare

För vecka 10 kan vaccinationstider bokas för personer som i år fyller 20-69 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom.

För vecka 10 kan vaccinationstider bokas för personer som i år fyllt/fyller 20-69 år (födda åren 1952-2001) som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (Grupp 1). Se nedan vaccinationsordningen och riskgrupperna.

Grupp 1: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Några tiotals tider kan bokas för vecka 10 för personer som fyllt/fyller 80 år (födda år 1941 eller tidigare) inklusive personer över 70 år som bor i samma hushåll (70-79-åringar som bor i samma hushåll bokar tiden per telefon). Merparten av vaccinationstiderna för vecka 10 har bokats per telefon för personer som fyllt 85 år. Om du redan tidigare har ringt vår återuppringningstjänst, behöver du inte ringa på nytt utan vi ringer upp dig och erbjuder en vaccinationstid.

Använd gärna främst den elektroniska tidsbokningen för att minska belastningen på återuppringningstjänsten. När det gäller samtal som gäller coronavaccinationer är vår strävan att ringa tillbaka under de närmaste dagarna. För närvarande är återuppringningens fördröjning upp till en vecka. Vi har rekryterat och rekryterar mer personal för att besvara samtalen. Om inga tider visas i den elektroniska tidsbokningen är alla tider bokade och tider kan inte heller bokas per telefon. Nya tider öppnas när ett nytt vaccinparti blir tillgängligt.

Relaterade nyheter:

Share This