Uppvärmningssäsongen närmar sig!

Genom återkommande kontroller av oljecisterner kan man förebygga oljeskador, som ofta kommer smygande.

Det är dags att kontrollera skicket på eldningsoljecisternerna innan det kalla vädret kommer. Genom återkommande kontroller av oljecisternen kan man förebygga smygande oljeskador och skydda grundvatten.

Länk till meddelandet, läs mer: https://lohja.emmi.fi/l/9qmLkB7FmLLR (på finska)

Lojo stad,
Miljöskydd

Relaterade nyheter:

Share This