Badvattnet vid badstranden i Aurlax uppfyller de mikrobiologiska kraven men blågrönalg förekommer i Lojo sjö

– uppdaterats 13.8.2021

Badvattnets kvalitet vid badstranden i Aurlax uppfyller de fastställda åtgärdsgränserna. Rekommendationen (10.8.2021) om att undvika att simma vid badstranden återkallas på basis av resultat som har fåtts 13.8.

Ett prov togs från badstranden i Aurlax 11.8.2021. Resultaten uppfyllde de åtgärdsgränser som ställs för badvatten. I de vattenprov som togs var mängden E.coli-bakterier nere på 116 cfu/100 ml när gränsvärdet är 1000 cfu/100 ml och fekala enterokocker 80 cfu/100 ml när gränsvärdet är 400 cfu/100 ml.

I dag har det man också observerat rikligt med blågrönalg vid badstranden i Aurlax. Simning rekommenderas inte när det förekommer rikligt med blågrönalg i badvattnet. Blågrönalgsituationen kan förändras snabbt i vattnet. För mer känsliga personer kan även en liten mängd blågrönalg orsaka symtom. Information om badvattenkvaliteten på allmänna badstränder finns på webbplatsen Lohja.fi (Badstränder).

Mer information:
Lojo miljöhälsotjänster, tfn 044 042 1132

Relaterade nyheter:

Share This