Undvik att simma vid badstranden i Aurlax

Vi rekommenderar att man inte simmar vid badstranden i Aurlax.

I ett vattenprov som togs i badvattnet i Aurlax 9.8.2021 konstaterades E. Coli-bakterier. I provet konstaterades cirka 2400 E. coli cfu/100 ml när gränsvärdet är 1000 cfu/100 ml.

Fler prover tas från badvattnet. Resultaten kommer att meddelas på anslagstavlan vid badstranden, på lohja.fi -webbplatsen och på Lojo stads Facebook -kanal när de är klara. Informationen skickas också till lokala medier.

Mer information:
Lojo miljöhälsotjänster, tfn 044 042 1132

Aurlahti ilmakuva
Share This