Till vårdnadshavare till elever som behöver skoltransport

Lapset laskee tehtäviä

Skolorna återgår till närundervisning 14.5.2020 och samtidigt hävs också de begränsningsåtgärder som statsrådet har fastställt. För skoltransporternas del betyder detta att trafiken börjar löpa normalt och transportuppgifterna uppdateras i Wilmas transportmeddelande senast under tisdag 12.5. Den reguljära trafiken återgår också i regel till normala tidtabeller på de rutter och sträckor som används av elever inom den grundläggande utbildningen. Eftersom vi inte kan trygga alla transporter inom den reguljära trafiken, ska vårdnadshavarna via en sökning i tidtabellstjänsten på www.matkahuolto.fi kontrollera vilka bussar som kör fr.o.m. 14.5. Matkahuolto uppdaterar tidtabellssökningen allt efter att turer bekräftas så den säkraste informationen finns där under 13.5. Kom ihåg att sätta datumet efter skolstarten i tidtabellssökningen.

När det gäller skoltransporterna ska alla passagerare både i skolbilarna och i den reguljära trafiken vara särskilt noggranna med handhygien och andra aktiviteter som eventuellt sprider coronaviruset. Vi önskar att alla vårdnadshavare går igenom de nödvändiga säkerhetsanvisningarna med barnen. Om ert barn inte kommer att använda den beviljade skoltransporten med skolbil, ska detta meddelas via Wilma till logistikenheten så snart som möjligt. Något separat meddelande behövs inte om eleven inte åker med buss i reguljär trafik med sitt resekort.

Logistikenheten

Relaterade nyheter:

Share This