THL:s rekommendation om användning av munskydd

Lojo stad ska börja dela ut munskydd för mindre bemedlade och information om det ges senare.

Statsrådet har i samarbete med THL i dag kommit ut med en rekommendation om användning av munskydd.

Användning av munskydd rekommenderas särskilt i kollektivtrafiken och i situationer där det inte är möjligt att hålla ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter. Mer information om i vilka situationer man bör använda  munskydd, av vem och hur man använder dem finns på THL: s webbplats, via denna länk.

THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna.  Rekommendationen gäller även Lojo som ligger i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Lojo stad ska börja dela ut munskydd för mindre bemedlade och information om det ges senare.

Relaterade nyheter:

Share This