Strejk avbryter en del av avfallstransporterna

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s strejk inleddes på onsdagen och påverkar avfallstransporterna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

Strejken påverkar tömningarna av blandavfall och förpackningsavfall i kommunerna i västra Nyland. Av blandavfallstömningarna strävar vi i första hand efter att tömma sopkärlen vid skolor, sjukhus och serviceboenden samt husbolagens sopkärl.
Medan strejken pågår transporteras förpackningsavfall (plast, kartong, metall) över huvud taget inte i västra Nyland. Även ekopunkterna kan svämma över.

När sopkärlet blir fullt kan man i enfamiljshus lagra avfall en tid på den egna fastigheten, till exempel tätt packat i förrådet. Ifall situationen det kräver kan man lägga rimliga mängder bioavfall i blandavfallskärlet.
I det skedet när avfallet samlas in kan man i samband med följande tömning placera en extra sopsäck intill sopkärlet utan tilläggsavgifter. Även avfallsstationerna betjänar; det kostar att föra blandavfall till avfallsstationen men för förpackningsavfall uppbärs inga avgifter.

Till kunder, som gett sitt mobiltelefonnummer till Rosk’n Roll, skickas textmeddelanden om tömningar som ställs in eller försenas.

Enligt uppgift pågår strejken tills vidare under en veckas tid, det vill säga till den 21.2.2023. Efter att strejken avblåsts dröjer det en tid innan man kommer i kapp med avfallstömningarna som ställts in.

bild: Rosk’n Roll

Relaterade nyheter:

Share This