Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond och Lojo Sommar rf bidrag 2019

Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond förklaras lediga att sökas för år 2019, i första hand av mindre bemedlade och begåvade studerande från Nummi- och Pusulaområdena. Ett villkor för att få ett stipendium är att mottagaren har Lojo som hemkommun.

Fritt formulerade ansökningar inklusive studieintyg och beskattningsintyg över sökandes hushåll och deras föräldrar ska lämnas in senast 28.2.2019 kl.15 till nämnden för barn, unga och familjer i Lojo, adress PB 71, 08101 Lojo.

Lojo 31.1.2019

Nämnden för barn, unga och familjer

LOJO SOMMAR rf bidrag 2019

LOJO SOMMAR rf utlyser bidrag för kultur- och konstverksamhet med anknytning till Lojo Sommar. Bidragen kan sökas av organisationer, föreningar, fria grupper och privatpersoner i Lojo.
Fritt formulerade ansökningar lämnas in till direktionen för Lojo Sommar senast 28.2.2019 på adressen:

Lojo stad, Kulturtjänsterna, Lojo sommar/Bidrag, PB 71, 08101 LOJO

Förfrågningar: kulturproducent Kalle Ryökäs
tfn 044 36 21 130
kalle.ryokas(at)lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This