Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond 2023

Stipendiet är i första hand avsett för personer under 29 år.

Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond förklaras lediga att sökas för år 2023. Stipendier delas ut för att stödja studierna efter läroplikten för mindre bemedlade, begåvande studerande. Stipendierna är i första hand avsedda för studerande från Nummi- och Pusulaområdena. Ett villkor för att få ett stipendium är att mottagaren
har Lojo som hemort. Enligt prövning kan stipendier beviljas även för högskolestuderande från Lojo, vars slutarbete eller studier betjänar Lojo stad. Stipendiet är i första hand avsett för personer under 29 år.

Fritt formulerade ansökningar inklusive studieintyg och beskattningsintyg över sökandens hushåll och dennes föräldrar ska lämnas in senast 4.12.2023 kl.12 till Bildningsnämden, adress PB 71, 08101 Lojo eller kirjaamo@lohja.fi

Lojo 8.11.2023

-Bildningsnämden-

Relaterade nyheter:

Share This