Social- och krisjouren i Västra Nyland inleder verksamheten i början av 2019

Från början av 2019 kommer Esbo att producera social- och krisjourens tjänster för alla kommuner i Västra Nyland. Samtidigt ändras namnet på social- och krisjouren i Esbo till social- och krisjouren i Västra Nyland.

Till social- och krisjourens tjänster hör situationer som kräver socialmyndighetens omedelbara åtgärder, till exempel:

  • Oro för ett barn eller situationen i en familj
  • Oro för hur en vuxen eller äldre person klarar sig och livet hemma
  • Akut traumatisk kris, olycka eller annan uppskakande händelse (t.ex. en närståendes död, allvarligt insjuknande av en själv eller en närstående, våld eller brand)

I Esbo hålls servicenivån oförändrad. I Grankulla och Kyrkslätt där Esbo har producerat tjänsten hittills utvecklas servicen. I de övriga kommunerna i Västra Nyland, alltså Hangö, Raseborg, Sjundeå, Ingå, Lojo, Högfors och Vichtis kommer man att kunna tillgodose behovet av social- och krisjourens tjänster bättre än tidigare, när resurserna ökar.

Vid social- och krisjouren i Västra Nyland arbetar den nuvarande personalen vid social- och krisjouren i Esbo, den nuvarande personalen vid social- och krisjouren i Västra Nylands kommuner och fem nya medarbetare.

Social- och krisjouren i Västra Nylands verksamhetsställen:

  • Jorvs sjukhus, jourbyggnad, ingång A3 (Åbovägen 50, Esbo)
  • Lojo sjukhus (Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo)

Kommuninvånarna når Social- och krisjouren i Västra Nyland på nummer 09 816 42439

Vi betjänar invånarna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och personer som vistas i dessa kommuner varje dag, dygnet runt.

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Relaterade nyheter:

Share This