Social- och hälsovårdstjänsterna från 1.1.2023 – Lojo stad

Här hittar du information om vad som kommer att förändras och vad som förblir oförändrat för kommuninvånarna i början av året.

Social- och hälsovårdstjänsterna överförs till Västra Nylands välfärdsområde (LUVN) från början av 2023. 

Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft den 1 januari 2023 och samtidigt överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. Målet för reformen är att trygga jämlika tjänster av hög kvalitet inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet för dem som bor i välfärdsområdet.

Vad är LUVN?

LUVN är ett tvåspråkigt välfärdsområde och förkortningen står för Länsi-Uusimaa och Västra Nyland.

Ska jag uträtta mina ärenden i Lojo på samma plats som tidigare från och med 1.1.2023?

Ja, tjänsterna för Lojoborna finns på samma välbekanta plats, det vill säga du uträttar dina ärenden på samma hälsostation som du gör nu. I framtiden kan dock välfärdsområdet informera om förändringar i tjänster eller verksamhetsställen.

Var kan jag få information om Lojobornas social- och hälsovårdstjänster från början av året?

Alla aktuella nyheter och meddelanden om social- och hälsovårdstjänsterna publiceras på webbplatsen luvn.fi och på tjänstens sociala medier från och med 2023.

Från början av 2023 får du information

 • hos kundtjänsten och växeln vid Västra Nylands välfärdsområde (öppnas 2.1.2023)
  tfn 029 151 2000 vardagar kl. 8–16
 • på webbplatsen www.luvn.fi/sv och sociala medier
 • på webbplatsen lohja.fi/sv. Lojo stad visar social- och hälsovårdstjänsternas informationssidor tills all nödvändig information finns på webbplatsen luvn.fi och nya servicenummer har öppnats.
 • Välfärdsområdets webbplats finns på luvn.fi/sv. I början visas bara beskrivningar av tjänsterna och kommunspecifika instruktioner för klienter. Innehållet kompletteras stegvis. Lojo stad kommer att visa nuvarande information om social- och hälsovårdstjänsterna på webbplatsen lohja.fi/sv tills all nödvändig information finns tillgänglig på webbplatsen luvn.fi/sv och de nya servicenumren har öppnats. Efter det tar man bort informationen om social- och hälsovårdstjänsterna från webbplatsen lohja.fi och ersätter informationen i fråga med en länk till webbplatsen luvn.fi. Obs! Om du inte hittar information på webben, ring kundtjänsten vid Västra Nylands välfärdsområde på 029 151 2000.

Förblir servicenumren desamma?

Från början av året kommer de nuvarande telefonnumren för tjänsterna att ändras stegvis. De nuvarande servicenumren är giltiga tills nya servicenummer öppnas. När servicenumret ändras får du ett automatiskt meddelande om det nya servicenumret när du ringer det gamla numret. Enligt den senaste informationen från LUVN ändras servicenumren enligt följande tidtabell:

 • 20.12.22 Seniori-info har öppnats, det nya telefonnumret är 029 1512 820
 • 9–15.1 Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • 16–22.1 Barn, ungdomar, familjer och andra tjänster enligt socialvårdslagen
 • 23–29.1 Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning, hemrehabilitering, seniorservice (klienthänvisning)
 • 30.1–5.2 Öppen rehabilitering, elevhälsan
 • 6.2–19.2 Mun- och tandvård
 • 27.2–5.3 Social- och krisjour, Västra Nylands räddningsverk
 • 6–10.3 Familjerättsliga tjänster, gemensamma sociala tjänster

Aktuell information finns på webbplatsen luvn.fi/sv.

Vilka tjänster kommer att överföras från Lojo stad till Västra Nylands välfärdsområde?

Bland annat följande tjänster överförs till Västra Nylands välfärdsområde:

 • hälsostationerna och sjukhusen
 • akutvården, såsom ambulanserna
 • tandklinikerna
 • mentalvårds- och missbrukartjänsterna
 • skol- och studerandehälsovården, kurators- och psykologtjänsterna
 • rådgivningarna
 • socialservicen
 • barnskyddet
 • tjänsterna för personer med funktionsnedsättning
 • hemvårds- och boendeservicen
 • rehabiliteringen, t.ex. fysioterapeuternas mottagningar

Följ Västra Nylands välfärdsområde på sociala medier


Se sammanställningen av LUVN:s viktigaste frågor gällande starten av välfärdsområdet: https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/11/overgangen-till-vastra-nylands-valfardsomrade-ar-snart-aktuell

Relaterade nyheter:

Share This