Skolelevernas vinterlovsprogram 2020

Kolla in det mångsidiga utbudet av evenemang för skolelever under sportlovsveckan i Lojo

Lohjan Liikuntakeskus, Nuori Lohja, Lojo församling samt olika grenföreningar ordnar varierande aktiviteter för skolelever under sportlovsvecka 8.

Läs mer om det breda utbudet under sportlovet i Lojo (på finska):  Sportlovet 2020

Du hittar också information om aktiviteter under sportlovet i broschyrer som ska publiceras och distribueras i god tid via skolor. Broschyrerna publiceras också på ungdomsservicens Facebook-sida.   Under semesterperioden ordnas också lokala aktiviteter.  Kontaktpersonerna är områdets ungdomsledare om inget annat anges.  Ungdomslokalerna är i regel stängda under semesterperioderna.  Eventuella öppettider meddelas på Facebook-sidan för respektive ungdomslokal.

Relaterade nyheter:

Share This