Skolarbetet börjar igen torsdag 13.8.2020

Lapset laskee tehtäviä

Skolornas hösttermin börjar i Lojo torsdag 13.8.2020. Mer detaljerad information och klockslagen visas i Wilma-meddelandet från skolan.
Vi ber att vårdnadshavarna kontrollerar och bekräftar uppgifterna på elevblanketten i Wilma så snart som möjligt.

Observera att en elev inte kan komma till skolan ens om barnet är lindrigt sjukt, t.ex. om barnet har snuva. Om en elev har varit utomlands ska han eller hon komma till skolan först efter två veckors hemkarantän. Vid minsta osäkerhet när det gäller att komma till skolan, kontakta skolans rektor.

Lojo stad önskar sina elever säkra skolresor och glädje i skolarbetet som nu börjar!

Relaterade nyheter:

Share This