Simning bör undvikas vid badstranden i Aurlax

I samband med tömning av en septiktank har skett ett missöde.

Vid tömningsplatsen för båtarnas septiktankar vid badstrandsområdet i Aurlax skedde ett missöde på kvällen 27.6.2022. En mindre mängd avloppsvatten har kommit ut i sjön. Vi rekommenderar för säkerhets skull att man inte simmar vid badstranden i Aurlax. Vattenprover togs från badstranden 28.6.2022. Tömningsplatsen för septiktankar kan användas normalt.
Om situationen ges information på anslagstavlan vid badstranden, på lohja.fi -webbplatsen och på Lojo stads Facebook -kanal provresultaten är klara. Informationen skickas också till lokala medier.

Vi ger information nästa gång 30.6.2022.

Mer information:
Lojo miljöhälsotjänster, tfn 044 042 1132
Lojo stad, Parker och grönområden, tfn 050 522 675

Relaterade nyheter:

Share This