Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör

Västra Nylands välfärdsområde informerar 17.5.2022

Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör

Välfärdsområdesfullmäktige valde vid sitt möte i Majvik i Kyrkslätt Sanna Svahn till välfärdsområdesdirektör. Svahn arbetar för tillfället som förändringsdirektör vid Västra Nylands välfärdsområde.

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör söktes av sju personer. Tre kandidater, Jukka Lindberg, Sanna Svahn och Jan-Johannes Tollet gick vidare till sista omgången i urvalsprocessen. Resultatet av välfärdsområdesfullmäktiges tjänsteval var: Lindberg (9), Svahn (67) och Tollet (2). Tjänsten tillsätts för fem år.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar från 1.1.2023 social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster för områdets 470 000 invånare för cirka 1,7 miljarder euro. På det tvåspråkiga välfärdsområdet arbetar 9 000 anställda.

https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/05/sanna-svahn-valdes-till-vastra-nylands-valfardsomradesdirektor

Relaterade nyheter:

Share This