Så här informerar Lojo stad om corona

Lojo stad informerar om coronasituationen via flera kanaler. Staden publicerar från och med 12.10 varje måndag en översikt över coronasituationen i Lojo. I översikten ges information om coronasmittläget i Lojo samt om andra aktuella frågor.

Via vilka kanaler informerar Lojo stad om corona?

Lojo stad informerar om coronasituationen via flera kanaler.  Meddelanden om corona som gäller Lojo publiceras:

  • På webbplatsen www.lohja.fi under aktuella nyheter.
  • I sociala medier på Lojo stads Facebook-konto (finska/svenska) och Twitter-konto (finska).
  • I de lokala medierna
  • Meddelanden som gäller en viss enhet eller service publiceras också i form av Wilma-meddelanden, på enheternas egna anslagstavlor, webbplatser och sociala mediekonton.

Stadens personal får meddelandena internt via cheferna samt intranätet.

Information finns också tillgänglig i stadshusets kundtjänst på begäran.

Den senaste informationen om statsrådets riktlinjer och den nationella coronasituationen finns på statsrådets, THL:s och HUS webbplatser.

Meddelanden som gäller information om corona publiceras också på svenska på adressen www.lohja.fi/sv och de viktigaste nyheterna publiceras också på Lojo stads Facebook-sida.

Vad informerar Lojo stad om corona och hur ofta?

Staden informerar om rekommendationer och riktlinjer som gäller corona i Lojo stads område samt om förändringar i tjänsterna så snart som möjligt.  Om enskilda fall av coronasmitta informeras inte om ingen massexponering har skett som kräver offentlig information.

Staden publicerar från och med 12.10 varje måndag en översikt över coronasituationen i Lojo. I översikten ges information om coronasmittläget i Lojo samt om andra aktuella frågor.

Vem ansvarar för rekommendationerna i Lojo och leder arbetet?

Lojo stad följer statsrådets och THL:s riktlinjer samt de riktlinjer och rekommendationer som de regionala och lokala myndigheterna för smittsamma sjukdomar ger i sin egen verksamhet.

I Lojo leds arbetet av stadens ledningsgrupp under ledning av stadsdirektör Mika Sivula i samarbete med pandemiarbetsgruppen som leds av tf välfärdsdirektör Tuula Suominen.

Till pandemiarbetsgruppen höröverläkaren för den öppna sjukvården med ansvar för smittsamma sjukdomar Tanja Nummila, ledande överläkare Jari Linden, överskötare Hannele Patjas och vid behov andra experter.  Gruppen sammanträder enligt ett schema som pandemisituationen kräver.

Pandemisituationen i Nyland diskuterasför närvarande varje vecka  i den regionala koordineringsgruppen HUS-Nyland där pandemichefen är med. Dessutom sammanträder läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar i Nyland varje vecka.  Pandemiarbetsgruppen baserar sina beslut på både den gemensamma synen i Nyland  och den lokala situationsbilden.

Stadens ledningsgrupp behandlar coronasituationen varje måndag. Pandemichefen är medlem i ledningsgruppen. När situationen kräver det, sammanträder ledningsgruppen till och med flera gånger om dagen.

Respons och utvecklingsidéer som gäller stadens information om corona kan skickas per e-post till: viestinta@lohja.fi.

Relaterade nyheter:

Share This