Riskområdet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i strandområden vid Lojo sjö

Puutiaisaivotulehduksen levinneisyyskartta Lohjalla 2020

Meddelande 6.2.2020

THL inkluderade år 2019 en del av strandområdet vid Lojo sjö i ett riskområde för fästingburen hjärninflammation på grund av hög förekomst av sjukdomen i området år 2018.  Till följd av detta är invånarna och sommarstugeägarna i området oavsett  hemort berättigade till avgiftsfria vaccinationer som THL erbjuder.  Vaccinationerna inleddes våren 2019 och de har haft en bra effekt.
Det har dock konstaterats ett betydande antal nya fall av fästingburen hjärninflammation i Lojo även utanför det riskområde som fastställdes år 2019.  THL beslutade i februari 2020 att utvidga området utöver det gamla området också till en ny del av skärgården i Lojo sjö och dess strandområde, eftersom det har förekommit fler fall av fästingburen hjärninflammation i detta område än utanför riskområdet i Lojo i förhållande till antalet invånare i området.
Läs  meddelandet 6.2.2020 här .

Avgiftsfri grundvaccination med tre vacciner ges till den som bor eller har en stadigvarande sommarbostad i det riskområde som THL fastställt och personen i fråga är över tre år gammal. Se bifogad  karta,  länk till karttjänsten  och gatuadresserna . I gatuförteckningen finns i alfabetisk ordning både riskområdet för år  2019 och det nya utvidgade riskområdet år 2020.

De vacciner som erbjuds av THL ges till Lojobor bosatta i riskområdet  eller sommarstugeägarna i området på Centrums hälsostation. Vi rekommenderar att man bokar tid till Centrums hälsostation elektroniskt https://pro.klinik.fi/contact/lohja. Bokningen kan också göras per telefon 019 369 2319.  Familjer med barn vaccineras på rådgivningen efter tidsbokning eller öppna rådgivningar utan tidsbokning.

Lojobor som bor utanför riskområdet kan också boka tid för vaccination på samma sätt. Man kan be om ett vaccinrecept i samband med bokningen, varvid man köper vaccinet på egen bekostnad. Vaccinationsbesök är alltid avgiftsfria.
Mer information TBE-vaccinet .

Relaterade nyheter:

Share This