Påskens avfallsservice

Avvikande tidtabeller i avfallsservicen under veckorna 16 och 17

Under veckorna 16 och 17 kan sopkärlen tömmas en dag tidigare eller senare än normalt på grund av påskens söckenhelger. Tömningarna som infaller vecka 16 påbörjas redan söndagen 14.4.2019. Avfallstransporterna för vecka 17 börjar på tisdagen och körs till lördagen den 27.4.2019.

Avfallsstationerna är öppna enligt normala öppettider under skärtorsdagen 18.4.2019. Under långfredagen 19.4.2019 och påskdagarna 21–22.4.2019 är avfallsstationerna stängda. Under påsklördagen 20.4.2019 gäller normala lördagsöppettider.

Rosk’n Rolls kundtidning Roskis delas ut med posten till alla hushåll i västra Nyland torsdagen 18.4.2019 Tidningen innehåller rikligt med aktuell information om bland annat plastinsamlingen och en löstagbar sorteringsguide.
I tidningen hittar man även tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna som i maj och juli samlar in farligt avfall och metallskrot. Ifall tidningen av någon orsak uteblir, kan man be att få den avgiftsfritt hemskickad via neuvonta@rosknroll.fi

Tillägsinformation:
Seija Päivänsalo-Nykänen,
seija.paivansalo-nykanen@rosknroll.fi,
tfn. 020 637 7030

Relaterade nyheter:

Share This