På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och organisationer 12.1.2022

Under 2022 ordnar vi öppna informationsmöten om beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. Det första infomötet hålls onsdag 12.1.2022 kl. 17–18 på webben.

Mötet spelas in och inspelningen kan ses i två veckor.

Här får det veta det senaste om beredningen av välfärdsområdet: var är vi just nu och vad händer härnäst? På mötet uppträder Sanna Svahn, som ansvarar för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde. I infomötet deltar också beredningsdirektörer.
•När infomötet börjar, kan du delta via denna länk (teams live)
•Du kan lämna in förhandsfrågor via denna länk: https://digitalist.leanlab.co/cgi/view?eid8a45cbd723a47117&a=16178

Välkommen med!

Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde ordnar från 1.1.2023 invånarnas social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster. Målet är att invånarna på olika håll i Västra Nyland ska få jämlika och högklassiga tjänster i rätt tid. Västra Nylands välfärdsområdes tjänster omfattar invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Västra Nylands välfärdsområde

Relaterade nyheter:

Share This