Nyheter från stadsfullmäktige den 14 juni

Lojo stadsfullmäktige sammanträdde onsdagen den 14 juni 2023. Fullmäktige fattade beslut om bland annat tilläggsanslag till tekniska sektorn och Kisakallios delägaravtal.

Stadsfullmäktige beslutade att tekniska sektorn beviljas en överskridningsrätt på cirka 1,6 miljoner euro i budgeten för 2022. Fullmäktige godkände också personalberättelsen och bokslutet för 2022.

Fullmäktige behandlade Kisakallios delägaravtal vid sammanträdet. Beslutsförslaget var att fullmäktige godkänner avtalet och ger stadsdirektören fullmakt att göra ringa ändringar av teknisk karaktär i avtalet samt förbinder sig att investera högst 1,8 miljoner euro i lån baserat på eget kapital (placering i fonden för inbetalt fritt eget kapital) för byggandet av allaktivitetshallen/-arenan. Under behandlingen lades två motförslag fram, vilket ledde till omröstning. Efter omröstning beslöt stadsfullmäktige enligt beslutsförslaget.

Dessutom beslöt fullmäktige om prissättningen av industritomterna och byggplatserna för tre allmänna byggnader på det nya området i Pappilankorpi enligt förslaget. Vidare beslöt man att verksamheten vid undervisningsenheten Pulli fortsätter som en del av skolan Mäntynummen yhtenäiskoulu tills man beslutar något annat

Protokollet över stadsfullmäktiges sammanträde kan läsas i sin helhet måndagen den 19 juni 2023. Inspelningen av sammanträdet kan du se här. Inspelning textas ungefär en vecka efter sammanträdet.

Kommande sammanträden hittar du i förvaltningskalendern.

Relaterade nyheter:

Share This