Naturutflykter och sommarevenemang i Lojo

Naturutflykter och evenemang i Lojo är öppna för alla villiga deltagare.

Arrangörerna är Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry, Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry och Lojo stads miljöskydd. Deltagarna behöver inte vara medlemmar i de föreningar som verkar som arrangörer. Hela familjen kan delta i utflykterna.

Det lönar sig att förbereda sig med utomhusutrustning och matsäck. Utflykterna sker till fots eller som samåkning med deltagarnas egna bilar. Som guide på utflykterna finns alltid en naturexpert.

Naturutflykter och evenemang i Lojo (länk till sommarevenemang på finska)

Det kan bli ändringar i utflyktsprogram, och klockslagen kan preciseras. Följ med evenemangsspalter i lokaltidningar och meddelanden på webbplatserna www.lohja.fi, www.sll.fi/lohja eller www.hakkilohja.fi

Kontaktuppgifter:

LOHJAN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS HAKKI RY

Arvi Hägglund
Puh. 040 589 0487,
s-posti: arvi.hagglund@gmail.com
www.hakkilohja.fi

LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYS RY
Marja-Leena Nikander
Puh. 044 284 6550
http://www.sll.fi/uusimaa/lohja

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela                     
Puh. 044 369 4416
s-posti: jarkko.koskela@lohja.fi
www.lohja.fi (Vapaa-aika ja liikunta – Retkeily ja ulkoilu – Luontoretket)

Relaterade nyheter:

Share This