Motorvägen E18 Muurla–Lojo delvis stängd 24–26.5.2021 – även andra undantagsarrangemang i trafiken i maj

Under de periodiska kontrollerna av tunnlarna dirigeras trafiken på sträckan Muurla–Lojo E18 (rv 1) till en omväg via landsväg 110 under tiden 24–26 maj. Trafikanterna ombeds reservera tillräckligt med restid.

Den periodiska kontrollen orsakar olägenheter för trafiken på motorvägen samt en kraftig ökning av trafikmängderna på landsväg 110. Trafikanterna ombeds reservera tillräckligt med restid och iaktta försiktighet.

Vägavsnittet Sammatti–Karnais stängs i knappt ett dygn 25–26.5
Motorvägen är stängd mellan Sammatti planskilda anslutning (nr 20) och Karnais planskilda anslutning (nr 22) från och med tisdagen den 25 maj kl. 6 till och med onsdagen den 26 maj kl. 2. Motorvägavsnittet öppnas för trafik genast efter kontrollen. Trafiken från Helsingfors till Åbo dirigeras till landsväg 110 från Hevoskallio anslutning (nr 25) och Muijala anslutning (nr 24). Trafiken från Åbo till Helsingfors dirigeras till landsväg 110 från Sammatti planskilda anslutning. Trafiken från landsväg 110 dirigeras tillbaka till motorvägen via Muijala och Sammatti planskilda anslutningar. Det kommer att finnas vägvisning till omvägen.
Motorvägen är också stängd mellan Muurla planskilda anslutning (anslutning nr 16) och Suomusjärvi planskilda anslutning (nr 18) måndagen den 24 maj kl. 9–19. Trafiken från Åbo till Helsingfors dirigeras till landsväg 110 från Muurla planskilda anslutning. Trafiken från Helsingfors till Åbo dirigeras till landsväg 110 från Suomusjärvi anslutning. Trafiken från landsväg 110 dirigeras tillbaka till motorvägen via Suomusjärvi och Muurla planskilda anslutningar.

Övriga trafikarrangemang vecka 21
Utöver stängningen av vägen kommer det på alla tunnelavsnitt i slutet av maj vecka 21 (veckan som börjar 24.5) att finnas dagar då det ena tunnelröret är stängt. Då dubbelriktas trafiken i det andra tunnelröret.

Tunnelkontroller görs vart sjätte år
Motorvägsavsnittet E18 Muurla–Lojo är ett trafikledsprojekt som Trafikledsverket beställt enligt modellen offentlig-privat samverkan. Enligt serviceavtalet som undertecknades 2005 byggde Vägbolaget Ykköstie Oy motorvägsavsnittet och upprätthåller det fram till 2029. Vägavsnittet öppnades för trafik vid årsskiftet 2008–2009. Trafikleden är en del av det transeuropeiska transportnätet TEN-T.
Landsvägstunnlarna på motorvägen kontrolleras för att säkerställa att de kan användas säkert och utan störningar. En periodisk kontroll ska göras vart sjätte år. Den periodiska kontrollen utförs av Trafikledsverkets inspektionsenhet.

Mer information
Trafikledsverket: projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom@vayla.fi, tfn 029 534 3600
Vägbolaget Ykköstie Oy: projektchef Timo Sokka, timo.sokka@tyle18.fi, tfn 0400 418 581

Relaterade nyheter:

Share This