Möjliga exponeringar för coronaviruset i lunchrestaurang Eväs-Torppas lokaler i Virkby i Lojo 5.3.2021

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo har inte någon information om dem som besökte Eväs-Torppa vid tidpunkten i fråga. Vi ber därför personer som har besökt Eväs-Torppa att vara särskilt uppmärksamma på symtom på coronavirusinfektion.

En person som konstaterats vara coronapositiv har besökt lunchrestaurangen Eväs-Torppa i Virkby under smittsamhetstiden. Personer som besökte Eväs-Torppa fredag 5.3.202 kl. 12.00 – 13.00 kan ha blivit utsatta för en coronavirusinfektion.

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo har inte någon information om dem som besökte Eväs-Torppa vid tidpunkten i fråga. Vi ber därför personer som har besökt Eväs-Torppa att vara särskilt uppmärksamma på symtom på coronavirusinfektion, t.ex. feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Om du får minsta symtom på coronavirussmitta och misstänker du har blivit smittad ska du snabbt kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation, tfn 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon sök dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi en frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

❗ Vi påminner fortfarande om att det i detta skede rekommenderas att man undviker nära kontakter. Mer än hälften av coronasmittorna orsakas i dagsläget även i Lojo av den mer smittsamma virusvarianten. Om man har symtom ska man inte ta sig utanför hemmet till allmänna lokaler, skolan, arbetsplatsen, besöka bekanta eller till hobbyerna. Om man får symtom ska man snabbt söka sig till coronatest. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd samt använda munskydd.

Relaterade nyheter:

Share This