Meddelande om influensavaccinationer

Tider för influensavaccinationer finns fortfarande tillgängliga för personer som hör till riskgrupperna. Tid för influensavaccination kan bokas till Centrums hälsostation.

I Lojo som i hela Finland är det rekordmånga som valt att låta sig vaccinera sig mot influensa i höst och fler personer har vaccinerats på mindre än en månad än under hela den föregående influensasäsongen. Detta är mycket glädjande. Detta har emellertid lett till vaccinerna håller på att ta slut i hälsocentralens lager och  vi har informerats av vaccindistributionen att Lojo inte av allt att döma får ytterligare leveranser.

Vaccinationerna måste därför begränsas till personer som har den högsta risken för svår influensa. Om det finns tillräckligt med vaccin utvidgas grupperna som ska vaccineras till alla dem som rekommenderas av THL.

Tider för influensavaccination kan bokas till Centrums hälsostation antingen genom en elektronisk bedömning av vårdbehovet pro.klinik.fi/contact/lohja eller genom att ringa till hälsostationens tidsbokning, Centrums hs, tfn 019 369 2319. Tider kan bokas för veckan som börjar 30.11.2020.  Tider öppnas i den takt som vaccinläget medger.  Skötaren eller läkaren kontrollerar i samband med tidsbokningen om personen hör till riskgruppen.

I detta skede ges vacciner efter tidsbokning till följande grupper:
Social- och hälsovårdspersonalen (främst inom företagshälsovården) och hälsovårdsstuderande med praktik under tiden11/20 – 4/21(främst på läroanstalten i fråga)
Personer som får närståendevård och närståendevårdare
Gravida (på rådgivningen)
Barn i åldern 6 månader – 36 månader (på rådgivningen, injektion)
Barn i åldern 4-6 år (på rådgivningen, nässpray)
Personer över 65 år även med en lindrig riskfaktor
Friska personer över 75 år

Personer som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp (en exempellista):
Hjärt-kärlsjukdomar: kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, pacemaker, högt blodtryck med flera läkemedel, medfött hjärtfel, följdtillstånd efter hjärtoperation
Neurologiska sjukdomar: svår Parkinsons sjukdom, ALS, följdtillstånd efter slaganfall, MS
Lungsjukdomar: KOL (eller årtionden av rökning), lungfibros, bortoperation av en del av lungan, sarkoidos, följdtillstånd efter tuberkulos. Inte enbart astma.
Svår fetma (förknippad med andningssvikt)
Immunbrist (på grund av medicinering eller sjukdom), kontinuerligt kortison genom munnen, biologiskt läkemedel, cytostatika, mjältborttagning, HIV, blodcancer, svår beroendesjukdom
Diabetes
Medelsvår eller svår lever- eller njursvikt
Binjuresjukdomar

Den närmaste kretsen kring personer som hör till riskgrupperna:
Det finns en högriskpatient i familjen (inte mor-farföräldrar osv.). Möjligheten att vaccinera familjemedlemmar till gravida tas upp under de närmaste veckorna.

(INTE: tidigare cancer, lindrig astma, högt blodtryck som är i balans, underfunktion i sköldkörteln eller annan kronisk sjukdom som inte signifikant ökar risken.) Denna grupp kommer att vaccineras om fler vacciner blir tillgängliga senare.

Mer information:
Tanja Nummila
Läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar

# influensavacciner

Relaterade nyheter:

Share This