Meddelande om hur restriktionslättnaderna påverkar stadens tjänster

Lohjanjärven järvimaisema auringonlaskussa

Sammanställning av de effekter restriktionslättnaderna har på stadens tjänster. Mer detaljerad information finns på tjänsternas egna sidor och i aktuella meddelanden.

Regeringen fastställde 4.5 riktlinjerna för en stegvis avveckling av restriktionerna. Nedan följer en kort sammanställning av konsekvenserna av detta för stadens tjänster. Mer detaljerad information finns på tjänsternas egna sidor och i aktuella meddelanden.

Småbarnspedagogik

Man kan ta barnet till daghemmet oberoende av inom vilken bransch föräldrarna arbetar.  De grupper inom småbarnspedagogiken som har varit stängda under undantagsförhållandena öppnas enligt efterfrågan. Vårdnadshavarna påminns om att de ska meddela om ett eventuellt behov av dagvård under sommaren så snart som möjligt efter att situationen är kartlagd.

Skolor och läroanstalter

Eleverna inom den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning fr.o.m. 14.5.2020. Skolorna följer normala läsordningar och scheman. Undervisningsarrangemangen och till dem relaterade hygien- och skyddsåtgärder beaktas när verksamheten i skolorna planeras.  Försäljning av överbliven mat i skolorna ordnas inte längre under våren.  Vårdnadshavarna meddelas om skolornas verksamhet via Wilma-systemet.

I gymnasierna fortsätter distansundervisningen till slutet av terminen.

Arbets- och dagverksamhet

Den rehabiliterande arbetsverksamheten och arbetscentralerna öppnas efter 1.6.2020.

Seniorernas dagverksamhet och badservice på servicecentret är stängda tills vidare. Preliminärt räknar man med att verksamheten startar från och med början av augusti.

Hälsovårdstjänster

Vi öppnar efter övervägande för icke-brådskande besök på hälsostationer, inom mun- och tandvården och på rådgivningar beroende på epidemisituationen i Nyland.

Om du inte har ett nödvändigt och brådskande behov av att besöka hälsostationen eller mun- och tandvården ber vi att du fortfarande begränsar dina besök till hälsostationen.  Du kan också be din egen hälsostation om råd

· Centrums hälsostation, tfn 019 3692319 eller

· Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (invånarna i Pusula, Sammatti och Karislojo)

Båda numren har återuppringning.

Rådgivningsbyråer

Enligt vad man vet i dag kommer rådgivningarna att ha begränsad verksamhet till slutet av maj.  Situationen efter det kommer att bedömas utifrån epidemisituationen. Under den tid då verksamheten är begränsad vårdas gravida och barn upp till ett och ett halvt års ålder. Hälsogranskningarna av barn i lekåldern senareläggs.  Rådgivningsläkaren tar emot barn under ett år medan hälsovårdaren tar hand om barn i åldern ett och halvt år för vaccinationer.  Läkarundersökningar för fyraåriga barn senareläggs. Öppenrådgivningen är stängd. För kontroll av tillväxt och vaccinationer ska man boka tid.  Kontakta vid behov den centraliserade tidsbokningen, tfn 044 374 2603.

Mun- och tandvård

Mun- och tandvårdens centraliserade tidsbokning betjänar mån-fre kl. 8-15, telefon 019 369 2211.

· Patienter som behöver brådskande tandvård behandlas fortfarande. Till Lojo stads jour för mun- och tandvård får man bara komma om man är helt frisk. Patienter med luftvägsinfektion och akut munbesvär behandlas inom den specialiserade sjukvården i Helsingfors.

I alla situationer ska man kontakta tandvårdens centraliserade tidsbokning. Mun- och tandvårdens centraliserade tidsbokning betjänar måndag-fredag kl. 8-15, tfn 019 369 2211. Mer information om tidsbokning: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/ajanvaraus-ja-neuvonta/

Bibliotek

Biblioteken i Lojo är fortfarande stängda eller bokbussen kör inte. Stängningen gäller också de meröppna biblioteken. Biblioteken följer regionförvaltningsverkets anvisningar och kommunernas riktlinjer om möjlig utlåning inom en snar framtid och om att öppna biblioteken igen på ett kontrollerat sätt fr.o.m. 1.6. Det är nu möjligt att reservera material via nätbiblioteket. Följ kommunernas meddelanden på adressen lukki.finna.fi samt på bibliotekens Facebook-sidor.

Lohjan Liikuntakeskus Oy

De platser för utomhusmotion som omfattas av Lohjan Liikuntakeskus administration öppnas fr.o.m. 14.5.2020.  Simhallen, gymmen, Tennari, motionssalarna i Järnefeltin, Perttilän och Harjun koulu öppnas stegvis och på ett kontrollerat sätt fr.o.m. 1.6.2020.

Museet och Tytyri upplevelsegruva 

Museet och Tytyri upplevelsesgruva öppnas så som det ser ut idag 1.6. Mer information finns på respektive webbplats och i sociala medier.

Besök och sammankomster

Offentliga sammankomster kommer att begränsas till 50 personer fr.o.m. 1.6.2020. Restriktionen gäller utöver offentliga aktörer även privata och verksamheten inom den tredje sektorn samt religiösa samfund.  Situationen kommer att bedömas på nytt före slutet av juni.

Restriktionerna som gäller besök vid enheter inom social- och hälsovården gäller tills vidare, och frågan bedöms på nytt före utgången av juni. Vid vård- och omsorgsenheter försöker man  hitta nya rutiner för att möjliggöra sociala kontakter på ett tryggt sätt, i fråga om detta ska man kontakta direkt den närståendes vårdenhet.

Arbete
Rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare i de arbeten där det är möjligt.
Rekommendationen bedöms på nytt efter sommaren.

Relaterade nyheter:

Share This