Meddelande om förändringar inom den öppna småbarnspedagogiken i Lojo

Vauva ja värikäs lelu

Förändringar inom den öppna småbarnspedagogiken i Lojo och ändrade öppettider fr.o.m. 9.9.2019

Förändringar inom den öppna småbarnspedagogiken i Lojo och ändrade öppettider fr.o.m. 9.9.2019:

Lekparken vid Postgatan och klubben Pihlajat har tills vidare öppet normalt.
Det öppna daghemmet  Käpymetsä i Routio har tills vidare öppet måndagar och onsdagar kl. 8.30-15.30.
Det öppna daghemmet Pirtti i Tallbacka har tills vidare öppet tisdagar kl. 8.30-15.30 och torsdagar kl. 8.30-14.

Genom Lojo stadsfullmäktiges beslut om balanseringsprogrammet 2019-2021 15.5.2019 effektiviseras verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken så att verksamhet erbjuds i mindre omfattning än i dag.
Det öppna daghemmet Aallokko har stängts i juni 2019.  Verksamheten fortsätter i klubben Pihlajat, lekparken vid Postgatan och i två öppna daghem (Pirtti och Käpymetsä).
Öppettiderna kan ändras och om ändringarna meddelas senare.

Lojo stads småbarnspedagogik

Relaterade nyheter:

Share This