LUVN budgeten för år 2023, ekonomiplanen för åren 2023–2025 och klientavgifterna godkändes

Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och reviderade förvaltningsstadgan.

LUVN budgeten för år 2023, ekonomiplanen för åren 2023–2025 och klientavgifterna godkändes


Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten
för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och reviderade förvaltningsstadgan. Vid sammanträdet antogs klientavgifterna inom social- och hälsovården i välfärdsområdet samt grunderna för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter.

Nettoutgifterna för social- och hälsovården samt räddningsverket vid Västra Nylands välfärdsområde uppgår till cirka 1 734 miljoner euro per år. Det förutspås att underskottet för år 2023 uppgår till cirka 70,6 miljoner euro. Underskottet täckas under perioden för ekonomiplanen. Ett program för att balansera ekonomin utarbetas under 2023 i samband med servicestrategin.

Klientavgifterna
Välfärdsområdesfullmäktige antog klientavgifterna inom social- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde samt grunderna för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter från och med den 1 januari 2023.

Förvaltningsstadgan
Fullmäktige reviderade förvaltningsstadgan. Två företrädare utses till utskottet för tjänster och resurser av personalen. Dessa företrädare har yttrande- och närvarorätt.

Klientavgifter inom social- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023

Grunder för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter i Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023

Relaterade nyheter:

Share This