Lokalförsvarsövningen Kehä 23, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas 3–6 september 2023 i Lojo

Försvarsmakten övar på Paloniemi-området från den 3 till den 6 september 2023.
Övningen orsakar buller. Det övande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Bullermeddelande:
https://puolustusvoimat.fi/sv/skjutningar-och-buller/meddelande?annId=d826791c-fded-3218-9f29-20d63989ba80

Mer information:
Gardesjägarregementet
tfn 0299 421 235.

bild: Armén

Share This