Lojo stads vattenverk meddelar om reparationsarbete av vattennätverket i Routio 15-17.3.2021

Uppdaterad 11.3.2021: Underhållsarbetena har slutförts även i Karislojo 11.3.2021 och vattendistributionen har återgått till det normala.

❗Lojo stads vattenverk meddelar om reparationsarbete av vattennätverket i Routio. I området utförs arbeten på vattennätverket 15-17.3.2021 kl. 7-16. Vi meddelar separat om eventuella avbrott i vattendistributionen.
Vi beklagar eventuella olägenheter.

❗Underhållsarbetena har slutförts även i Karislojo 11.3.2021 och vattendistributionen har återgått till det normala.

Mer information: Jatta Marjakangas 0500-475 078

Se på störningskartan för mer detaljerad information om områdena:
https://hairiot.fi/?tag=lohja_kaupunki

Relaterade nyheter:

Share This