Lojo stads traditionella städtalko 4 maj 2023

En ren miljö behöver vår allas insats – ivriga talkoarbetare behövs!

Lojobornas egen skräpplockningsdag torsdag den 4 maj 2023

Vårsolen lockar människor ut för att njuta av det varmare vädret och den omgivande närliggande naturen. Efter vintern upptäcks varje år platser som blivit nerskräpade under vintermånaderna och som behöver städas upp inför sommaren.

Lojobornas gemensamma skräpplockningsdag äger rum torsdagen den 4 maj 2023. Vi försöker aktivera så många Lojobor som möjligt i detta gemensamma städevenemang, eftersom en ren miljö är ett nöje för oss alla och talkoarbete erbjuder ett bra tillfälle att stifta bekantskap med invånare i det egna grannskapet. Samtidigt är vi med i Yles kampanj En miljon soppåsar och hjälper till att hålla Lojo rent inför stadens 700-årsjubileum.

Vi ska tillsammans värna om vår gemensamma miljö!

Lojo stad utmanar alla med i kampanjen att städa upp vår stads allmänna områden från skräp. Vi önskar att områdets invånare, föreningar, organisationer och företag deltar i talkot.

Lojo stads miljöskydd hoppas att även företag engagerar sig för att städa upp egna gårdsområden och ser till att skräp som plockas upp läggs i egna avfallskärl eller transporteras på egen bekostnad direkt till Rosk’n Rolls avfallsstationer.

En ren miljö behöver vår allas insats – ivriga talkoarbetare behövs

Meddela Susanna Komulainen vid Lojo stads miljöskydd (susanna.komulainen@lohja.fi, tfn 044 374 0773) eller Minna Niinikivi (minna.niinikivi@lohja.fi, tfn 044 369 4466) eller kundservicecentret (asiakaspalvelukeskus@lohja.fi, tfn 044 369 4300), så exakt som möjligt vilket område som ska städas upp och stället där avfallsäckarna/skräpet kan hämtas. Uppge också namnet och telefonnumret på talkogruppens kontaktperson (och e-postadress) samt gruppens storlek.

Du kan delta i talkot i en stor grupp eller på egen hand i liten skala, men vi hoppas att du ändå anmäler dig så att vi vet hur många som verkligen deltar i talkot. Varje deltagare är viktig, och varje skräp som plockas upp är ett steg i rätt riktning!

Skräp som plockats lämnas på en separat och överenskommen plats där de enkelt kan hämtas. Avfallssäckarna ska stängas och vid behov märkas ut. Eventuellt farligt avfall (problemavfall) ska hållas skilt från annat avfall. Om du inte kan delta på den egentliga skräplockningsdagen på torsdag, kan du plocka skräp någon annan dag och ännu under veckoslutet den 5–7 maj 2023. Det plockade skräpet hämtas i regel under den följande veckan (vecka 19).

Lojo stad erbjuder avfallssäckar och deras borttransport

Talkogrupperna och enskilda invånare kan mellan den 24 april och 9 maj 2023 hämta avfallssäckar från kundservicecentret i stadshuset Monkola på Karstuvägen 4 under kundtjänstens öppettider (mån–tor kl. 8–16, fre och dagar före helg kl. 8–15). Dessutom kan du hämta avfallssäckar från ungdomsgården Katulamppu i Karislojo på Keskustie 46 och från byagården Kehrä på Keskustie 23 samt från Sammatti, Saukkola och Pusula bibliotek på Lönnrotintie 27, Kauppakuja 3 och Marttilantie 3A under bibliotekens öppettider. Ta bara så många säckar med dig du behöver och ta hand om handhygienen alltid när du plockar skräp. Använd handskar och var noga med att tvätta händerna efter att du slutat plocka skräp. Om möjligt plocka skräp med skräptång.

När du plockar skräp håller du miljön ren, vilket betyder hälsa och trygghet för såväl människor som djur. Kom med och gör din insats för ökat välbefinnande i din miljö, och upptäck hur ett talko får också dig att må bättre! Självklart behöver inte skräpplockning bara begränsas till en dag, utan man kan göra den till en regelbunden god vana t.ex. enligt rörelsen Ett skräp om dagen. Ju mindre skräp det finns i vår omgivning, desto mindre slängs skräp i naturen.

Till Lojo stads miljöskydd kan man anmäla nedskräpade fastigheter i vårt område.
Större missförhållanden i renhållningen kan som vanligt anmälas till ymparistonsuojelu@lohja.fi eller susanna.komulainen@lohja.fi.

Mer information om städtalkot:

  • miljöinspektör Susanna Komulainen, tfn 044 374 0773, e-post susanna.komulainen@lohja.fi
  • miljöassistent Minna Niinikivi, tfn 044 369 4466, e-post minna.niinikivi@lohja.fi
  • kontaktperson för tätorterna Nummi, Pusula och Saukkola parkträdgårdsmästare Tarja Pöllänen, tfn 050 522 6750, e-post: tarja.pollanen(at)lohja.fi
  • ungdomsledare Anni Juntunen, tfn 050 325 5169, e-post anni.juntunen@lohja.fi (tätorten Karislojo)
  • ledande stadsträdgårdsmästare Kirsti Puustinen, tfn 0500 472 630, e-post kirsti.puustinen@lohja.fi

Länkar:

Relaterade nyheter:

Share This