Lojo stads årskungörelse 2023

Sammanträdestiderna för Lojo stads organ 2023 och de beslut organen har fattat är i sin helhet framlagda på stadens allmänna webbplats https://www.lohja.fi/sv/stad-och-administration/administration/beslutsfattande/ och på kundtjänsten i stadshuset Monkola.
Årskungörelse vår 2023

Lojo 4.1.2023

Lojo stadsstyrelse

Lohjan kaupungintalo Monkola
Markku Levula: Lohjan kaupungintalo Monkola
Share This