Lojo stad söker tillsammans med lokala företagare en producent av koordinatortjänster i LohjaShop för bostadsmässa

Lojo stad söker tillsammans med lokala företagare en producent av koordinatortjänster i LohjaShop för bostadsmässa. Det ordnas bostadsmässa på området Hiidensalmi 9.7.-8.8.2021.
Tjänsteproducenten kan vara en ensamföretagare, en lättföretagare, en företagare som inleder verksamhet eller någon annan liknande organisation, men det viktigaste är att man har rätt attityd och att man vill arbeta med lokala företagare.

Om du agerar i sociala medier och inte är rädd för koordinatorns arbetsuppgifter i LojoShop, gör en presentationsvideo om dig själv och lämna in ett anbud. Vi erbjuder koordinatorn i LohjaShop ett omfattande samarbetsnätverk inom näringslivet i Finlands finaste stad samt samarbete med olika människor. Du kan ta del av anbudsförfrågan på www.pienhankintapalvelu.fi/lohja

Vi har reserverat ett område, Lohja Shop, i bostadsmässan för företag i Lojo. I området kan företag marknadsföra sina produkter och/eller tjänster på gemensamt överenskomna sätt, koordinatorns roll är att hålla i trådarna och komma överens om gemensamma arbetssätt.

Uppgifterna i ett nötskal är:
• att arbeta som koordinator för företag i Lojo som deltar i mässan
• att planera LohjaShop så att det möter behoven hos deltagande företag
• resultatansvar för LohjaSops inkomster och utgifter
• planering och genomförande av behövliga gemensamma upphandlingar för områdets del enligt
den upphandlingslagstiftning som Lojo stad följer och tillämpar
• kommunikation i sociala medier för LojoShops del
• stöd till företag i LojoShop och problemlösning före mässan,
under mässan och efter mässan, se punkten för den tjänst som ska upphandlas
• koordinering av rivningsåtgärderna i LohjaShop efter mässan.

FÖRETAGARE!! Om du blev intresserad av LohjaShop och vill veta mer om saken, anmäl dig via den här länken: https://link.webropolsurveys.com/S/2FEAE4B98FACE371

Mer information: Chef för företagsservice Tapani Tapiola, tapani.tapiola@lohja.fi, tfn.044 7674 923

Relaterade nyheter:

Share This