Lojo stad söker en hyrestagare för att driva ett kafé i Villa Haikari

Man kan ta del av de exakta uppgifterna och dokumenten i anbudsförfrågan på leverantörsportalen Småskalig upphandling.

Vi söker en hyrestagare för att driva ett kafé i härliga Villa Haikari!
Villa Haikaris byggnad i Lojo stad ligger på den östra stranden av Lojo sjö, nära stadens centrum. Byggnaden är en jugendvilla. Bredvid caféet går en väg till Liessaaris friluftsområde.

Lojo stad söker hyrestagare till ett tills vidare gällande hyresavtal som dock löper ut senast om 10 år.

Man kan ta del av de exakta uppgifterna och dokumenten i anbudsförfrågan på leverantörsportalen Småskalig upphandling. Där kan du också lämna ditt anbud.
https://pienhankintapalvelu.fi/lohja/Tender/BasicInfo?tpg=0ec2d26d-ef73-41db-bf5b-78b9a16eb9e3

För att få tillgång till de exakta uppgifterna i anbudsinfordran ska du vara registrerad i portalen Småskalig upphandling.
Du kan registrera dig på: https://pienhankintapalvelu.fi/lohja

Relaterade nyheter:

Share This