Lojo stad ordnar sommarklubbsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2 i juni under tiden 6 -23.6.2022

Ansökan till sommarklubbar har öppnat och ansökningsperioden är 3-23.3.2022.

Lojo stad ordnar SOMMARKLUBBSVERKSAMHET för elever i årskurserna 1 och 2 i juni under tiden 6 -23.6.2022 kl. 8-16.

Verksamheten sker i Ojaniitun koulu, Muijalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu och Ojamonharjun koulu. Sommarklubben ordnas om antalet deltagare är minst 15 (Obs: undantagsförhållanden Force majeure).

Beslut om antagning fattas på basis av ansökningarna och beslutet meddelas i Wilma 15.4.2022.

Om det är fler sökande till en klubb än vad det finns plats avgörs valet genom lottdragning.
En sommarklubbsplats kan avbokas avgiftsfritt före 30.4.2022 per e-post till paula.virea-aihio@lohja.fi.

Verksamheten omfattar aktiviteter med ledare, lekar, spel och annan samvaro med ledare.

Ansökningstiden till sommarklubbarna är öppen 3-23.3.2022.

Om antalet anmälda är fler än vad det finns plats, lottas platserna ut.

Deltagaravgiften är 60 euro/vecka (vid behov nedsatt avgift efter utlåtande av socialarbetare).
Priset inkluderar lunch och mellanmål. Vårdnadshavarna ansvarar för transporten.

Ansökan till sommarklubbar via Wilma:
Ansökningar och beslut -> lämna in en ny ansökan -> ansökan till sommarklubbar

Mer information ges av planerare Paula Vireä-Aihio, tfn 050 400 4514, paula.virea-aihio@lohja.fi, Service för barn, unga och familjer

Relaterade nyheter:

Share This