Lojo stad medverkar i projektet KouluKunnossa – SkolSkick

Välkommen till SkolSkick -distansföreläsning YouTube-kanalen från 28.4.2021 kl. 17. Föreläsaren är en framstående expert på barns och ungas psykiska utveckling och mentala hälsa, specialläkare i barnpsykiatri Jari Sinkkonen.

Dags för första klassen?   I höst till sjunde klassen?
Ska ditt barn börja i skolan eller i årskurs 7 i höst? Funderar du på hur du som förälder kan stödja detta viktiga steg i ditt barns liv.

Välkommen till KouluKunnossa -SkolSkick YouTube-kanalen: http://bit.ly/skolans skick
Från 28.4.2021 kl. 17.00

kl. 17.00-17.40
Hjälp! Mitt barn ska börja i skolan!

kl. 18.30–18.40
Hjälp! Mitt barn ska börja i årskurs 7!

Sändningen spelas också in och kommer att kunna ses på kanalen fram till 11.5.2021.

Vi i KouluKunnossa-SkolSkick-projektet vill stödja dig i denna uppgift. Vi erbjuder
alla vårdnadshavare till barn eller unga som börjar i årskurserna 1-6 eller årskurserna 7-9 och bor i Västra Nyland och alla andra intresserade distansföreläsningar under föräldraveckan.
Syftet med projektet KouluKunnossa – SkolSkick är att få allt fler elever mer engagerade i skolgången och skapa mer meningsfulla vardags- och inlärningsmiljöer för alla. Med denna föreläsning av Jari Sinkkonen startar vi en serie föreläsningar, vars syfte är att stödja föräldrarna till barn i förskole- och grundskoleåldern. Distansföreläsningar kommer att erbjudas varje månad fram till slutet av 2021.

Föreläsaren är en framstående expert på barns och ungas psykiska utveckling och mentala hälsa, specialläkare i barnpsykiatri Jari Sinkkonen.

I maj 26.5.2021 kl. kl. 17.00 ger Merja Koponen en föreläsning med temat
”Stress och skoltrötthet hos barn och unga, vad kan en förälder göra?”

Mer information: niina-kaisa.perala@lohja.fi
http://www.koulukunnossa.fi/

Relaterade nyheter:

Share This