Lojo stad deltar i arbetet för biologisk mångfald

helmiketo ympäristöohjelma sll

Syftet med projektet är att stärka den biologiska mångfalden på lokal nivå i Västra Nyland.

Ketosirkka – den andra terrängperioden för projektet för biologisk mångfald startade denna vecka. Projektkonsortiet består av städerna Lojo, Raseborg och Hangö samt föreningarna Nylands Friluftsområden rf och Finlands naturskyddsförbunds Nylands krets. Syftet med projektet är att stärka den biologiska mångfalden på lokal nivå i Västra Nyland.

En grupp av fyra naturvårdare jobbar i Lojo fram till oktober. De arbetar i värdefulla traditionella landskap på Kokkilan Keto i Virkby, på Salmenpellon niitty i Lylyinen, på Maksjoen niitty och på en bondgård i Pusula. Platserna har valts utifrån deras betydande naturvärden och akuta behov av vård. Målet är att skapa ännu bättre levnadsvillkor för rik flora och artrika insekter. Projektets huvudsakliga finansiering kommer från Miljöministeriets livsmiljöprojekt Helmi.

Mer information om projektet: https://www.sll.fi/uusimaa/helmiketo/

Relaterade nyheter:

Share This