Lojo, Kervo och Kuhmo lär sig av varandra i energieffektivitet

I år medverkar Lojo stad i kommunernas projekt för kollegialt lärande där kommunerna delar med sig bästa praxis och verksamhetssätt för att förbättra energieffektiviteten.

Alla tre kommuner som deltar i projektet är med i kommunsektorns frivilliga energieffektivitetsavtal. Som Hinku-stad är det här redan en andra avtalsperiod för Lojos del. Lojo stad har förbundit sig att minska sin energiförbrukning med 7,5 procent, eller cirka 4 600 MWh under avtalsperioden 2017–2025.

I det kollegiala lärandet bekantar sig de tre kommunerna med varandras sätt att genomföra energieffektiviseringsarbete. Målet är att bekanta sig med de andra kommunernas energieffektiviseringslösningar, goda praxis och effektiva sätt att organisera genomförandet av energieffektiviseringsavtalet i kommunen. Utmaningarna är likartade i kommunerna: personalomsättning och tillräckliga resurser är typiska faktorer som hindrar den långsiktiga utvecklingen av energieffektiviseringsarbetet.

Mycket har redan gjorts i Lojo för energieffektivisering. Vi vill dock kunna få ledningen och rapporteringen av energieffektiviseringsarbetet som helhet under kontroll. Samtidigt förbättrar vi informationsflödet och engagerar vår egen kommuns ledning och politiska nivå i energieffektiviseringsarbetet, säger fastighetsmästare Mika Vierikko om Lojos deltagande i projektet för kollegialt lärande.

Ännu före sommaren gör man en dags besök inom ramen för projektet i alla tre kommuner. Under besöket intervjuar en grupp från två andra kommuner personer i olika roller i kommunen om hur man genomför energieffektiviseringsavtalet och samlar feedback till kommunen om styrkor och utvecklingsobjekt.

Projektet för kollegialt lärande koordineras av statens hållbara utvecklingsföretag Motiva på uppdrag av Energimyndigheten. Motiva fasiciliterar och organiserar dagar för kollegialt lärande mellan de medverkande kommunerna där kommunerna lär känna varandras sätt att genomföra energieffektiviseringsarbetet.

Mer information
Deltagande i projektet för kollegialt lärande, Lojo stad:
Henrietta Mikkola, VVS-ingenjörspraktikant, henrietta.mikkola (a) lohja.fi, tfn 044 369 5539
Genomförande av kommunsektorns energieffektiviseringsavtal, Lojo stad:
Mika Vierikko, fastighetsmästare, mika.vierikko (a) lohja.fi, tfn 044 374 0237
Projektet för kollegialt lärande i kommunernas energieffektivitet, Motiva Oy:
Jaana Federley, expert, jaana.federley (a) motiva.fi, tfn 040 672 1267

Bilden visar solpaneler på taket till Pusulan koulu (Fimaka Oy).

Ilmakuvassa aurinkopaneelit Pusulan koulun katolla

Relaterade nyheter:

Share This